Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Katı Sıvı Gaz Maddeler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Doğada maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar.

1- KATI MADDELER

Belirli bir şekli ve hacmi olan maddelere katı maddeler denir. Dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin şekli ve hacmi değişmez. Taş, tuğla, tahta, silgi, kaşık, çatal, kitap, masa, televizyon gibi madde ve cisimler katı maddelerdendir.

Katı Maddelerin Özellikleri

• Katı hali, maddenin en düzenli halidir.
• Katıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır.
• Katı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti çok fazladır.
• Katıların belirli bir şekli ve belirli bir hacmi vardır.
• Katılar sıkıştırılamaz.

2- SIVI MADDELER

Kullandığımız su, akarsular, göller, denizler, sıvı yağlar, meyve suları, süt, benzin, sirke gibi maddeler sıvı maddelerdir. Sıvı maddelerin belli bir şekli yoktur. Bu nedenle konuldukları kabın şeklini alırlar. Hacimleri bellidir. Ancak ısı etkisiyle hacimleri değişebilir. Sıvı maddeler akışkanlık özelliğine sahiptir.
Sıvı olmadıkları halde sıvı gibi akan maddelerde vardır.
Toz şeker, tuz un, toz deterjan, ince kum gibi maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar. Bir kaptan başka bir kaba sıvı gibi aktarıla bilirler. Bu tür maddelerin sıvı gibi görünmelerinin nedeni çok küçük taneciklerden oluşmalarıdır.

Sıvı Maddelerin Özellikleri

• Sıvılar, katılara göre daha düzensizdir.
• Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar, katılara göre daha fazladır.
• Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, katılardakine göre daha azdır.
• Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
• Sıvıların belirli bir hacmi vardır.
• Sıvılar, akışkandır.
• Sıvılar çok az sıkıştırılabilir.

3-GAZ MADDELER

Soluduğumuz hava, yakıt olarak kullandığımız doğal gaz ve likit petrol gazı ( LPG), kolonyanın, parfümün, soğanın kokusu, su buharı gaz halindeki maddelerdendir. Gaz maddelerin belirli bir hacmi yoktur. Gaz maddeler bulundukları kabı ve ortamı tamamen doldururlar.
Diğer bir özelliği de sıkıştırıla bilmeleridir. Örneğin araba lastiklerinin, topların içinde sıkıştırılmış hava bulunmaktır.
Makas, cetvel, silgi, kalem, kalem tıraş katı maddelerdir.
Su, sıvı yağ , sirke, süt sıvı maddedir. hava gaz maddelerden oluşmuş bir karışımdır.
Şeker, tuz ve çay gibi maddeler sıvı maddeler gibi akışkandırlar.

Gaz Maddelerin Özellikleri

• Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir.
• Gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar çok fazladır.
• Gazları oluşturan tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok azdır.
• Gazların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar.
• Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulundukları kabın hacmini alırlar.
• Gazlar, uçucudur.
• Gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilir.

Katı Sıvı Gaz Maddeler Resimleri

 • 25
  Suyun Halleri 3 yıl önce

  Suyun Halleri

 • 24
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 15
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 7
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Katı Sıvı Gaz Maddeler Sunumları

 • 19
  Önizleme: 2 yıl önce

  Maddenin halleri powerpoint ödev sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  MADDENİN HALLERİPLAZMAGAZSIVIKATISAFİYE TUTstyle.visibilityrrrrstyle.colorfillcolorfill.typefill.on

  2. Sayfa
  Maddenin halleri, katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört tanedir. Gündelik hayatta maddeler genel olarak katı, sıvı ya da gaz halinde bulunur, ancak Dünya dışında, evrendeki maddenin %99'u plazma (iyonlaşmış gaz) halindedir. Madde, istenildiğinde ortam şartları elverişli hale getirilerek bir halden diğerine dönüştürülebilir.SAFİYE TUT

  3. Sayfa
  SAFİYE TUT

  4. Sayfa
  KATIAna madde: Katı Maddenin katı hali belirli bir şekle ve hacme sahiptir. Katı maddeyi oluşturan atom ve moleküller yok denecek kadar azdır. Atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır. Atomlar titreşim hareketi yaparlar.Maddenin en düzenli halidir.SAFİYE TUT

  5. Sayfa
  SIVIAna madde: Sıvı Maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıvı halde atom veya moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha fazladır ama sıkıştırılamazlar. Birazcık düzensiz hareket vardır.Ayrıca bulundukları kabın şeklini alırlar ve bir halden başka bir hale girebilirler.SAFİYE TUT

  6. Sayfa
  GAZAna madde: Gaz Atom veya moleküllerin arasında boşlukların en çok olduğu haldir. Gaz tanecikleri arasında boşluk fazla olduğunda gazlar sıkıştırılabilirler. Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler. Bu hareketleri sırasında gaz molekülleri birbiri ile homojen olarak karışabilirler. Bunların yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir. SAFİYE TUT

  7. Sayfa
  Bir odaya damlatılan bir kolonyanın kokusu kısa sürede hissedilirken, bir sigara dumanının yayılması da gözle takip edilebilir·Konuldukları kabı dolduracak şekilde genleşerek kabın şeklini ve hacmini alırlar. Gazlar maddenin en düzensiz halidir ve sadece gazlar (tanecikler arasındaki boşluk fazla olduğu için) sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir.SAFİYE TUT

  8. Sayfa
  PLAZMAAna madde: Plazma (fizik) Gaz halindeki maddeye enerji vermeye devam edersek, atomların dış kabuklarındaki elektronlar atomdan ayrılmaya başlar. Bu durumda madde, artı ve eksi yüklü parçacıklardan oluşan yüksek enerjili bir gaz haline gelir. Artı ve eksi yükler, birbirlerini çekmelerine rağmen, birleşerek nötr bir atom oluşturamazlar çünkü parçacıkların kinetik enerjileri, aralarındaki elektrostatik bağ enerjisinden fazladır. SAFİYE TUT

  9. Sayfa
  Güneş ve diğer yıldızlar (nötron yıldızları hariç) tamamen plazma halindedir. Plazma haline uzay boşluğunda da bolca rastlanır. Uzaydaki plazma çok daha soğuk olmasına rağmen, çok seyreltik olduğu için birleşerek nötr atomlar oluşturma ihtimali düşüktür. Gazlardan örnekler;hava,doğal gaz,likit gaz,sera gazları vb gibidir.SAFİYE TUT

  10. Sayfa
  SAFİYE TUT

  11. Sayfa
  Maddenin Bazı özellikleri Buhar basıncı Ana madde: Buhar basıncı Bir sıvının buharının sıvı yüzeyine yapışmış olduğu basınca sıvı-buhar basıncı denir.SAFİYE TUT

  12. Sayfa
  GenleşmeAna madde: Genleşme Isınan maddelerin yüzey veya hacimlerindeki artışa genleşme denir. Katı ve sıvıların genleşme katsayıları faklı olduğundan bu maddelerin genleşme miktarları ayırt edici özelliktir. Fakat gazların tümünde 1 ºC artışı için genleşme 1/273 kat olduğundan genleşme gazlar için ayırdedici özellik değildir.Yani gazlar katı ve sıvılardan bağımsız, daha çok genleşir genleşme gazlarda çok fazla olur.SAFİYE TUT

  13. Sayfa
  EsneklikEsneklik yalnızca katılar için ayırdedici bir özelliktir. Sıvı ve gazların esnekliği söz konusu değildir.ÇözünürlükAna madde: Çözünürlük (kimya) Aynı şartlarda bir çözücünün birim hacminde çözünebilen maddenin maksimum miktarına o maddenin çözünürlüğü denir. Çözünürlük her üç hal için ayırdedici bir özelliktir. SAFİYE TUT

  14. Sayfa
  Hal DeğişimiAna madde: Hal değişimi Katı eriyerek sıvıya, süblimleşerek gaza dönüşür. Sıvı buharlaşarak gaza, donarak katıya dönüşür. Gaz yoğunlaşarak sıvıya, depozisyon ile ise katıya dönüşür. Plazma ise kinetik enerjisi arttırılarak yani ısıtılarak sırasıyla önce sıvıya ardından da gaza dönüşür. Gaz halinden sonra daha fazla ısıtıldığı takdirde iyonlaşmaya, elektron kaybederek (+) yani pozitif yüklenmeye başlar.SAFİYE TUT

  15. Sayfa
  SAFİYE TUTKonumuz burada bitti..style.colorfillcolorfill.typefill.on

 • 5
  Önizleme: 2 yıl önce

  Maddenin halleri sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Madde ve Maddenin Özellikleri

  2. Sayfa
  MaddeMadde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz.

  3. Sayfa
  HacimHer maddenin kendisine ait bir hacmi vardır. Hacim V ile gösterilir. Katı ve sıvıların belirli bir hacimleri vardır. Sıvıların hacmi, dereceli kaplarla ölçülür. Katıların hacmi ise içinde hiç çözünmediği bir sıvı bulunan dereceli kaba atıldığında taşırdığı sıvının hacmi ile ölçülür. Gazların belirli bir hacmi yoktur. Bulunduğu kabın hacmi aynı zamanda gazın hacmidir.

  4. Sayfa
  KütleHer maddenin kütlesi vardır. Kütle m ile gösterilir. Maddelerin kütleleri, eşit kollu terazi ile ölçülür. Miktarı artan bir maddenin kütlesi kesinlikle artar.Kütle birimleri genel olarak miligram (mg), gram (g), kilogram (kg ve ton) olarak ifade edilir.1000 mg = 1 g ; 1000 g = 1 kg ; 1000 kg = 1 ton dur.

  5. Sayfa
  EylemsizlikMaddelerin bulunduğu durumu koruma isteğine eylemsizlik denir. Bunun için gösterdiği dirence de eylemsizlik kuvveti denir. Hareket eden bir maddenin hareketine devam etme, durmakta olan bir maddenin de durmaya devam etme isteğine eylemsizlik denir.Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Bir otomobil ani bir fren ile durduğunda içinde oturmakta olan yolcuların öne doğru hareket etmesi ya da aniden kalkış yaptığında içinde oturmakta olan yolcuların geriye doğru hareket etmesi eylemsizlik örneğidir, içi su dolu bir bardağın altına konan bir kağıdın hızlı bir şekilde çekilerek bardağın altından alınması ve bardağın hareket etmemesi bir eylemsizlik örneğidir.

  6. Sayfa
  Fiziksel DeğişmeMaddenin dış görünüşü ile ilgili olan özelliklere fiziksel özellikler denir. Yoğunluk, sertlik, renk, koku, tad …. gibi.Maddenin sadece dış yapısında meydana gelen değişmelere ise fiziksel değişmeler denir. Fiziksel değişimler sonucu maddelerin fiziksel özellikleri değişir. Buzun erimesi, alkolün buharlaşması, tuzun suda çözünmesi, yoğurttan ayran yapılması, naftalinin süblimleşmesi, camın kırılması…. gibi olaylarda maddenin sadece fiziksel özellikleri değişir.Saf maddelerin yapısına ısı verildiğinde, maddenin ya sıcaklığı artar ya da fiziksel hâli değişir.

  7. Sayfa
  Kimyasal DeğişimMaddenin iç yapısı ile ilgili olan özelliklere kimyasal özellikler denir. Yanıcı olup olmaması, asidik ya da bazik özellik göstermesi …. gibi.Maddelerin atom ve moleküllerinde meydana gelen değişikliklere kimyasal değişme denir. Kimyasal değişimler sonucunda maddelerin hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri değişir. Odunun yanması, metallerin paslanması, asitin bazla nötrleşmesi, suyun elektrolizi, yaprakların sararması, domatesin çürümesi, peynirin küflenmesi…. gibi olaylarda madde kimyasal değişime uğrar. Bu durumda kimyasal özellikler ile birlikte fiziksel özellikler de değişir.

  8. Sayfa
  Maddenin Katı HaliMaddenin belirli bir şekle ve hacme sahip en düzenli halidir. Örnek demir, tahta, buz birer katı örneğidir.Taneciklerinin düzenli ve aralarında boşlukların en az olduğu hâlidir.Belirli şekilleri vardır ve akışkan değildir. Tanecikleri birbiri ile temas hâldedir. Ancak bulundukları yerde titreşim hareketi yaparlar. Bu olay katıların bir şekle sahip olmasını sağlar.Katı maddelerin yapısına ısı verildiğinde enerjileri artar ve belirli bir sıcaklıkta hâl değiştirirler ve sıvı hâle geçerler.Maddenin potansiyel enerjisi en az olan hâlidir.

  9. Sayfa
  Maddenin Sıvı HaliSıvı maddenin belirli bir hacmi vardır, ancak belirli bir şekli yoktur. Sıvıyı oluşturan tanecikler arasında az da olsa boşluk bulunur. Örnek su, benzin, alkol...Tanecikleri birbiri ile temas hâlindedir. Tanecikleri arasında mini boşluklar vardır.Tanecikler sürekli hareket ettiklerinden birbirleri üzerinde kayarak yer değiştirirler. Bu sıvının belirli bir şeklinin olmamasına sebep olur.Sıvılar akışkandır ve bulundukları kabın doldurdukları kadarının şeklini alırlar. Sıvı maddelerin yapısına ısı verildiğinde enerjileri artar ve belirli bir sıcaklıkta hâl değiştirirler ve gaz hâle geçerler.Belirli bir hacimleri vardır.Bulundukların kabın temas ettikleri alanlarına basınç uygularlar.

  10. Sayfa
  Maddenin Gaz HaliMaddenin sıvı hal gibi belirli bir şekli yoktur. Bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Gazların hacimleri basınç ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişir. Hava, karbondioksit, oksijen birer gazdır.Tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder. Tanecikleri arasındaki çekim yok kabul edilir.Sürekli hareket hâlinde olduklarından belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kapalı bir kabın her yerine homojen olarak yayılırlar ve kabın şeklini alırlar. Yani belirli bir hacimleri yoktur.Tanecikleri arasında katı ve sıvılara göre çok büyük boşluklar vardır. Isıtıldıklarında hacimleri artar ve tanecikleri daha hızlı hareket ederler. Gazlar sıvı hâle geçene kadar kuvvet etkisi ile sıkıştırabilirler.Akışkanlığı, sıvılardan büyüktür. Potansiyel enerjisi en büyük olan gaz hâli, en küçük olan katı hâlidir.

  11. Sayfa
  Hal Değişimi Katı eriyerek sıvıya, süblimleşerek gaza dönüşür. Sıvı buharlaşarak gaza, donarak katıya dönüşür. Gaz yoğunlaşarak sıvıya, depozisyon ile ise katıya dönüşür. Erime NoktasıBir maddenin katı haleden sıvı hale geçmesidir.Sıvılar için ayırt edicidir.Donma NoktasıBir maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.Kaynama NoktasıBir maddenin sıvı halden gaz haline geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir.Yoğunlaşma NoktasıBir maddenin gaz halinden sıvı hale geçmesidir.Gazlar için ayırt edicidir.SüblinleşmeBir maddenin katı halden gaz haline geçmesidir.Katılar için ayırt edici özelliktir.

  12. Sayfa


Katı Sıvı Gaz Maddeler Videoları

 • 12
  2 yıl önce

  Maddenin Hâlleri Katı- Sıvı - Gaz

 • 1
  2 yıl önce

  Katı, Sıvı, Gaz Nedir?

Katı Sıvı Gaz Maddeler Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Katı Sıvı Gaz Maddeler Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Suyun Halleri
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin